ماده ۱) طرفين قرارداد:

  1. ۱٫ سازمان فروش هومه به نمايندگي از فرآورده هاي طبيعي / گياهي هومه به نشاني استان قزوين – تاكستان – شهرك صنعتي اسفرورين نبش خيابان تلاش تلفن ۸۹ و ۳۵۵۲۲۴۸۸-۰۲۸ كه در اين قرارداد اختصاراً فروشنده ناميده مي شود .
  2. ۱٫ آقاي ……. فرزند …….. شماره شناسنامه ……… صادره از …….. متولد ……. تلفن …….. كه در اين قرارداد اختصاراٌ نماينده ناميده مي شود. آدرس :

ماده ۲) موضوع قرارداد:

اعــطاي نمايــندگي فروش ……………. با نشان و علامت ثبت ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي فروشنده در استان …………… شهر …………..

ماده ۳) مدت:

مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط نماينده از تاريخ …………… به مدت ……….. سال شمسي مي باشد. پس از اتمام مدت قرارداد يا رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است، در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

ماده ۴) تعهدات فروشنده (تسهيلات نمايندگي فروش)

۱-۴- طرف اول متعهد مي گردد در حوزه منطقه نماينده تنها از طريق نماينده مبادرت به فروش نمايد.

۲-۴- پس از دريافت نمايندگي فروش تسهيلات زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار نمايندگي قرار خواهد گرفت.

۳-۴- برخورداري از تبليغات اجرا شده از طرف فروشنده، كاتالوگ، بروشور، درج اطلاعات نمايندگي در سايت فروشنده و ليست محصولات جهت اطلاع رساني بهتر.

۴-۴- پرداخت مبلغ …………………. درصد از قيمت محصول به ازاي فروش به نمايندگي.

۵-۴- معرفي متقاضيان خريد محصولاتاين شركت به نمايندگي.

۶-۴- فروشنده مكلف است حداكثر ظرف مدت زمان …….. روز كاري نسبت به ارسال سفارشات نماينده فروش كه از طريق سايت داده مي شوند و پس از دريافت وجه محصول، در محل ……… اقدام نمايد.

۷-۴- فروشنده مكلف است در صورت معيوب بودن محصولات طبق مفاد ذكر شده در ضمانتنامه نسبت به تعويض يا رفع عيب آن ها ظرف مدت …….. روز كاري اقدام نمايد.

۱-۵- نماينده اعلام مي دارد براي اولين مرحله قرارداد حداقل ميزان مبلغ …….. از فروشنده خريداري نمايد كه مبلغ مورد نظر نقداً به شماره حساب اعلام شده از طرف فروشنده واريز خواهد شد.

۲-۵- ارائه مدارك از طرف نماينده كار در اين زمينه يا داشتن پروانه كسب.

۳-۵- داشتن محيط كار مناسب و بهداشتي و ارائه مدارك تاييد شده از مراكز بهداشت.

۴-۵- با توجه به مصرفي بودن محصولات اگر قصور از جانب نماينده باشد نماينده موظف به جبران خسارت مي باشد.

۵-۵ چنانچه نماينده فروش به دلايلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف داشته باشد، بايستي كتباً به شركت اعلام و مجوز لازم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصولات توسط نماينده فروش و يا هماهنگي شركت ………. اعلام مي گردد.

۶-۵- نماينده در صورت انصراف از ادامه همكاري بايستي مراتب را كتباً ۳ ماه قبل به اطلاع شركت برساند.

۷-۵- هرگاه قرارداد و تعهدات مشهود نماينده خاتمه و يا فسخ گردد مادامي كه تسويه نهايي انجام نگردد، همكاري ادامه خواهد يافت هر چند مدت قرارداد تمام شده باشد.

۸-۵- در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري نماينده مي بايست كليه اسناد و مدارك مبادله شده را به فروشنده عودت نمايد.

ماده ۶) نحوه پرداخت:

كليه سفارشات نماينده بعد از واريز نقدي مبلغ به حساب معرفي شده از طرف فروشنده ظرف ……. روز كاري ارسال خواهد شد.

ماده ۷) هزينه حمل كالا:

كليه هزينه هاي حمل و نقل كالا از كارخانه به دفتر مركزي به عهده شركت و هزينه ارسال از دفتر مركزي تا محل نمايندگي به عهده نماينده مي باشد.

ماده ۸) ضمانت نامه:

نماينده مي بايست به منظور حسن انجام كار يك فقره ضمانت نامه بانكي (وثيقه بانكي) به مبلغ حداقل پنجاه ميليون تومان (پانصد ميليون ريال) و حداكثر متناسب با خريد به نام فروشنده در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۹) مرجع حل اختلاف:

هرگاه در اجرا و تفسير مفاد اين قرارداد اختلاف بروز دهد، بدواً با مذاكره مسائل حل و فصل مي گردد، در صورتي كه از طريق مذاكره قابل حل و فصل نباشد. طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

اين قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدني و ساير مقررات جمهوري اسلامي ايران در ۹ ماده در …………….. نسخه يكسان در تاريخ ……………… تنظيم و به امضاء و تاييد طرفين رسيد.

مهر و امضاء فروشنده                                                                مهر و امضاء نماينده