Project Description

عرق کاسنی : (طبیعت سرد) تصویه کننده خون، درمان التهاب کیسه صفرا و مؤثر در زیبایی پوست، صفرابر و تقویت کبد.

میزان مصرف : دو فنجان در روز میل شود.

عرق هل : (طبیعت گرم) جهت چاشنی.

میزان مصرف : به میزان مورد نیاز.