عرق بادرنجبویه : (طبیعت گرم) آرام بخش، نشاط آور، مقوی حواس پنجگانه، درمان خستگی روحی

میزان مصرف : روزی دو فنجان صبح، عصر میل شود.