عرق برگ چنار : (طبیعت سرد) ضد آسم، چاق کننده، تقویت ضعف اعصاب، تب بر، مالیدن بر بدن پوست را جلا می دهد

میزان مصرف : روزی دو فنجان صبح، عصر میل شود.