عرق خارخاسک : (طبیعت گرم) درمان سنگ کلیه، التهاب مجاری ادرار، مدر، رفع تورم پروستات

میزان مصرف : روزی سه فنجان صبح و عصر ناشتا میل شود.