عرق زیره سیاه : (طبیعت گرم) درمان چاقی، مؤثر در مداوای انگل روده و اسهال و هضم غذا را آسان می کند.

میزان مصرف : یک فنجان در نصف لیوان آب قبل از هر غذا میل شود.