عرق بید کاسنی : (طبیعت سرد) مفید جهت درمان صفرا و بیماری های کبدی.

میزان مصرف : صبح و عصر یک فنجان میل شود.