عرق شاهتره : (طبیعت معتدل) تصفیه و رقیق کننده خون، معالجه یرقان و هپاتیت کبدی، تقویت پوست و کبد، صفرابر.

میزان مصرف : روزی سه فنجان میل شود.