عرق شوید : (طبیعت گرم) کتاهنده چربی و فشار خون، تنظیم عادت ماهانه، قاعده آور

میزان مصرف : حداکثر سه فنجان در روز میل شود.