عرق 10 گیاه : تقویت کننده معده

میزان مصرف : روزی دو فنجان میل شود.