عرق 16 گیاه : سیاتیک، درمان سیاتیک و گرفتگی عضلات.

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.