عرق 17 گیاه : ضد اسهال، برای اسهال های عفونی و معمولی و ضد تهوع و استفراغ و مسمویت.

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.