عرق 19 گیاه : تقویت کننده بینائی، بالا برنده قوت بینائی، ایجاد درخشش در بینائی، ضد شب کوری.

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.