عرق 4 گیاه : سنگ شکن، درمان پروستات، برای رفع سنگ کلیه و مثانه و مجاری ادراری و ضد عفونی کننده مجاری ادرار

میزان مصرف : یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.