عرق 7 گیاه : پریود و ضد درد، تنظیم قاعدگی، تقویت تخمدان ها، ضد درد ماهانه

میزان مصرف : روزی دو فنجان صبح، عصر میل شود.