عرق 9 گیاه : چاق کننده، افزایش اشتها و وزن بدن، نیرو بخش، حجم ساز، رشد عضلات

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.