چهار عرق گرم : (طبیعت گرم) درمان مؤثر نفخ های شدید، ورم معده و روده، ترشی معده

میزان مصرف : روزی دو تا سه فنجان میل شود.