1. داشتن حسن شهرت در منطقه مورد تقاضا
  2. داشتن مكان مناسب جهت انبار و مركز فروش با شماره تلفن ثابت
  3. حداقل خريد اماني به مبلغ پنجاه ميليون تومان در خريد اوليه
  4. توانايي ارائه وثيقه يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ فوق
  5. پرداخت يك سوم خريد به صورت نقد و مابقي چك ۴۵ روزه
  6. خريد ۴۰ قلم كالاي متنوع از سبد كالاي شركت (بيش از ۱۰۰ قلم)

تبصره

  • هزينه تحويل كالا از درب كارخانه تا محل انبار نماينده به عهده سازمان فروش است.
  • اگر به هر دليل نماينده نتوانست نسبت به فروش محصولات موفق شود طبق درخواست كتبي در طي ۳ ماه اول نسبت به مرجوعيت كالاها اقدام نموده و شركت پس از كسر هزينه هاي ايجاد شده، جهت مرجوعيت كالا اقدام مي نمايد.