عرق بومادران : (طبیعت گرم) معالجه درد و گرفتگی قلب، اصلاح اختلالات عادت ماهیانه، درمان ورم معده و روده

میزان مصرف : بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.