عرق خارشتر : (طبیعت سرد) تصفیه کننده خون، دفع کننده سنگ کلیه و مثانه مفید جهت سیاه سرفه

میزان مصرف : چهار فنجان در روز میل شود.