عرق بابا آدم : (طبیعت گرم) عرق آور، ضد حساسیت، کم کننده آب بزاق، صفرا آور، زیاد کننده ادرار، تصفیه خون، و ضد خارش، درمان نقرس، مخملک و سرخک

میزان مصرف : دو فنجان در روز میل شود.