عرق زنیان : (طبیعت گرم) مؤثر در ترک اعتیاد، درمان ترشی معده و ضد عفونی کننده بسیار قوی، ضد انگل و ضد قارچ.