عرق سیر : (طبیعت گرم) پایین آورنده فشار خون، تنظیم کننده قند خون و چربی خون، ضد مسمومیت حاصله از نیکوتین سیگار و آلودگی هوا.

میزان مصرف : بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.