عرق طارونه : (طبیعت گرم) مسکن اعصاب، مفید برای درد مفاصل رماتیسم و آرتروز، تقویت قوه پا.

میزان مصرف : دو فنجان در روز میل شود.