عرق مرزه : (طبیعت گرم) دفع انگل، تقویت کودکان ضعیف، رفع ترشی معده و کرم معده.

میزان مصرف : هر روز یک فنجان در یک لیوان آب بعد از غذا میل شود.