عرق کرفس : (طبیعت معتدل) ضد افسردگی، آرامبخش، ضد سرطان، ضد نفخ، کاهنده فشار خون و کلسترول خون، افزایش شیر مادران و رفع چربی کبد.

میزان مصرف : قبل از هر غذا یک فنجان میل شود.