عرق کلپوره : (طبیعت گرم) مقوی معده، مفید برای نازایی و قند خون، اشتها آور، ضد تشنج و دل درد و استفراغ

میزان مصرف : یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.