عرق کیالک (زالزالک جنگلی) : (طبیعت سرد) مقوی قلب، تثبیت کننده فشار خون، تنگ شدن عروق قلبی

میزان مصرف : روزی دو فنجان میل شود.