عرق گل گاوزبان : (طبیعت گرم) جلوگیری از تپش و پیری زودرس، آرامبخش، مسهل، تقویت عمومی بدن

میزان مصرف : روزی دو فتجان میل شود.