عرق 13 گیاه : ضد انگل، درمان و دفع کرمک ها، ضد قارچ و ضد انگل های روده

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.