عرق 15 گیاه : سینوزیت، رفع علائم سینوزیت و لرز و سردرد و التهاب

میزان مصرف : سه فنجان در روز یک ساعت بعد از غذا میل شود.