عرق 3 گیاه : درد مفاصل، درمان التهاب در ناحیه مفاصل، درمان درد مفاصل

میزان مصرف : قبل از هر غذا یک فنجان میل شود.